O škole

Vítejte u nás!

Střední škola technická a obchodní Dačice je tradiční centrum vzdělávání v regionu datující se od roku 1894.

Škola nabízí pod jednou střechou široké spektrum oborů, stupňů a forem (denní, dálkové a zkrácené) vzdělání s maximální vzájemnou prostupností.

Díky moderní výuce a používáním moderních technologií se naši absolventi s úspěchem uplatňují na trhu práce, studují na vyšších typech škol nebo mohou využít ročního zkráceného studia na získání výučního listu.

Výborné klima, menší počet žáků ve třídách a orientace na individuální potřeby žáků, zajišťují našim žákům nejen výborné výsledky odpovídající jejich schopnostem, ale i příjemný průběh vzdělávání.

Škola je nadstandardně vybavená a po celkové rekonstrukci. Má moderní jazykové a počítačové učebny vybaveny projekční a audiovizuální technikou. Jako podporu výuky využíváme systému e-learningu.

Praktickou výuku uskutečňujeme v nově vybudovaném centru praktického vyučování technických a řemeslných oborů, které je součástí uceleného areálu Strojírenská a Vápovská, na moderních technologických zařízeních pro odborný výcvik s CNC centrem. K dispozici je sportovní hala, přilehlý sportovní areál a ubytování na domově mládeže. Žáci prvních ročníků absolvují tradiční adaptační týden.

Spolupracujeme se všemi významnými zaměstnavateli v regionu. Hlavním vzdělávacím partnerem je největší strojírenská firma regionu THK Dačice. V rámci spolupráce konají naši žáci strojírenských oborů odborný výcvik přímo v THK a po absolvování jsou přednostně přijímáni do odborných pozic ve firmě. Závěrem je třeba říci, že i menší škola v malém městě umí výborně a kvalitně vzdělávat.

Pokud se chcete o životě školy dozvědět víc, sledujte pravidelně webové stránky naší školy nebo se přijďte za námi podívat.

WordPress Image Lightbox