News & Events

Ředitel školy v souladu s §60 e) odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuje výsledky a seznam přijatých uchazečů druhého kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí se tedy již nedoručují uchazečům, případně jejich zákonným zástupcům.

Zákonní zástupci nezletilých uchazečů, kteří ke studiu přijati nebyli, si mohou vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně v sídle školy (Strojírenská 304, 380 01 Dačice) v úterý 2. 7. 2019 do 16.00 hod. Pokud tak neučiní, bude jim rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou dne 2. 7. 2019.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020

WordPress Image Lightbox