News & Events

Ředitel školy v souladu s §60 – §60d zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, stanovuje přepokládaný počet přijímaných uchazečů, jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění pro:

Nástavbové studium na získání středního vzdělávání s maturitní zkouškou
64-41-L/51 – Podnikání – denní – dvouleté – 8 žáků

Kapacity pro 4. kolo přijímacího řízení 2019/2020

WordPress Image Lightbox