SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Výběrová řízení

Zpracování projektové dokumentace akce - Stavební úpravy v areálu DM SŠTO Dačice


Dne 15.4.2011 byl vybrán projektant Ing. Richard Tůma - Projektová činnost ve výstavbě, Ocelové konstrukce - Hostkovice 35, 380 01 Dačice, za cenu 23 500,- Kč s DPH (19 583,- Kč bez DPH).

Vybavení školní sportovní haly 2 brankami na futsal a házenou

Škola získala dotaci na nákup 2 ks branek na futsal a házenou z grantu poskytovaného v rámci Jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 2011.
Název grantu: Vybaveni školní sportovní haly 2 brankami na futsal a házenou
Evidenční číslo žádosti: 1026111041
Celková částka: 35 952,- Kč z toho 20 000,- Kč grant
15 952,- Kč vlastní zdroje
 

Software pro vedení ekonomické agendy školy

Dne 2.3.2011 byla podepsána smlouva s vítězem VZ malého rozsahu na dodávku software pro vedení ekonomické agendy školy s firmou Gordic spol. s.r.o. se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4 za celkovou cenu (dodávka + implementace + systémová podpora na 4 roky) 165 188,- Kč s DPH (137 657,- Kč bez DPH).
 

Oprava plynové kotelny III. kategorie objektu odborného výcviku

Dne 24.1.2011 byla podepsána Smlouva o dílo s vítězem VZ malého rozsahu na dílo Oprava kotelny III. kategorie objektu odborného výcviku s firmou HRON Dačice s.r.o. se sídlem v Dačicích, Krajířova 23/I za cenu 218 087,- Kč s DPH (181 739,- Kč bez DPH).

Rekonstrukce podlahy sportovní haly SŠTO v Dačicích

Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten SŠTO Dačice

Dne 29.9.2010 byla podepsána Smlouva o dílo s vítězem VZ malého rozsahu na dílo Rekonstrukce podlahy sportovní haly SŠTO v Dačicích s firmou Pavlacký s.r.o. se sídlem v Luhačovicích, Družstevní 1012 za cenu 468 174,- Kč s DPH (390 145,- Kč bez DPH).

Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten SŠTO Dačice

Dne 25.6.2010 byla podepsána Smlouva o dílo s vítězem VZ malého rozsahu na dílo Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten SŠTO Dačice s firmou HRON Dačice s.r.o. se sídlem v Dačicích, Krajířova 23/I za cenu 983 915,- Kč s DPH (819 929,- Kč bez DPH).

Stavební úpravy v areálu SŠTO Dačice

Dne 25.6.2009 byla podepsána Smlouva o dílo s vítězem VZ malého rozsahu na dílo Stavební úpravy v areálu SŠTO Dačice firmou NPV stavební spol. s.r.o. se sídlem v Dačicích, V Kaštanech 36/II za cenu 429 710,- Kč s DPH (361 101,- Kč bez DPH).