News & Events

Před nedávnem opustili školní lavice žáci maturitních ročníků a teď pomalu ukončují studium žáci tříletých učebních oborů Obráběč kovů a Kadeřník. V pátek 31. května naposled seděli ve školních lavicích a už 4. června konali první část závěrečné učňovské zkoušky, část písemnou. Ve středu 5. června žáci oboru Kadeřník podstupovali praktickou část a obráběči kovů procházeli praktickou zkouškou ve dnech od 5. do 7. června.  18. a 19. června je čeká ještě poslední, ústní, část závěrečné učňovské zkoušky.