SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Ubytování a stravování

Stravování  a ubytování 2016/2017

Stravování a ubytování pro žáky naší školy zajišťuje SOU zemědělské a služeb Dačice.

Ubytování – cena 800,- Kč, tel. 384 420 451- paní Štěbetáková

OBĚDY – pro praktické vyučování, tj. v dílnách ul. Učňovská (směr Telč)– výdej na SOU zemědělském  a služeb Dačice každý den (Po – Pá) od 12.00 do 14.15 hod.

OBĚDY – pro teoretické vyučování (škola) a praktické vyučování ul. Vápovská - výdej v naší jídelně každý den (Po - Pá) od 12.30 – 14.00 hod.

 

Cena oběda   30,- Kč                    celodenní stravování   75,- Kč

 

Systém úhrady a odhlašování

(zajišťuje SOU zemědělské a služeb, Dačice)

 

1) Každý žák – žákyně bude mít zřízeno v počítači ve školní jídelně osobní konto.   Strava bude zajišťována v objednávkovém terminálu pomocí karty. Za kartu  zaplatí zálohu hotově v den nástupu do školy (1. září 2015)   130 Kč.

 

2) Zákonný zástupce žáka-žákyně zřídí měsíční trvalý příkaz k úhradě ze svého bankovního  účtu v libovolné  bance ve prospěch níže uvedeného bankovního účtu a to ve výši měsíčního stravného:

a)  1.550,-Kč za celodenní stravu + 800,- Kč za ubytování        celkem  2.350,- Kč

b)  650,-Kč pouze za obědy      číslo účtu:  10937251/0100  Komerční banka Dačice

   

Pro rozlišení platby je důležité uvést variabilní symbol rodné číslo žáka – žákyně. V případě, že nemáte zřízen účet, je možné vložit peníze v kterékoliv bance ve prospěch uvedeného účtu (variabilní symbol musí být rodné číslo žáka-žákyně). V době hlavních prázdnin lze trvalý příkaz pozastavit.

 

3) Převod platby z vašeho účtu je nutné provést tak, aby na uvedený účet došly peněžní prostředky nejpozději   do 20. dne každého měsíce.  Pokud budou peněžní prostředky na kontě, bude mít strávník automaticky přihlášenou  stravu na celý měsíc nebo nejvýše do svého konta.

  

Upozorňujeme, že pokud nebude na kontě žáka – žákyně dostatek finančních

prostředků, nebude žák - žákyně přihlášen k odběru stravy!

 

4) Odhlašování stravy:

 

V době nepřítomnosti žáka-žákyně lze dopředu odhlásit stravu na kterýkoliv den v měsíci,  nejpozději však den předem do 11.00 hod. Odhlášení lze provést přímo na objednávkovém terminálu nebo telefonicky na čísle:

384420451, mobil 602837102 případně e-mailem: behanova@dac.cz    

 

5) Za každý měsíc obdrží žák-žákyně doklad s informací o počtu odebraných jídel, částce stržené za stravování a o stavu konta.

 

6) Přeplatek vám bude vrácen na konci každého školního roku, pokud o to požádáte, převodem na váš účet nebo až po ukončení studia.

 

7) Po přihlášení ke stravování musí být peněžní prostředky složeny na uvedený účet (v bodě č.2) nejpozději do 20. srpna 2017. Pro ubytované žáky bude zajištěno stravování od 1.9.2016 (oběd + večeře).  Žáci, kteří budou odebírat jen oběd, mají zajištěnou stravu od 2.9.2016.

 

Případné další dotazy rádi zodpovíme na telefonních číslech:

 

384 420 451  - školní jídelna při SOU zemědělském a služeb Dačice

384 420 096 -  SŠTO Dačice

602  837 102 – paní Běhanová 

Partnerská škola