SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Truhlář

TRUHLÁŘ 33 - 56 - H / 01


Charakteristika
V učebním oboru Truhlář se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Osvojují si dovednosti a návyky potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů. Zabývají se výrobou nábytku a zařízení, částečně i výrobou jednoduchých stavebně truhlářských výrobků. Získané teoretické vědomosti prakticky procvičují v odborném výcviku.

Podmínky přijetí - bez přijímacích zkoušek, kritériem pro přijetí je prospěch na základní škole.

Vybavení
Školní dílny jsou vybaveny veškerým základním strojním a ručním zařízením pro obrábění dřeva a materiálů na bázi dřeva:
- formátovací kotoučovou pilou
- srovnávací a tloušťkovací frézkou
- spodní svislou frézkou
- vrtací dlabačkou
- pásovými bruskami
- ručním elektrickým nářadím
- nadstandardním multimediálním vybavením pro teoretickou výuku ( AutoCAD, TurboCAD ).

Uplatnění
Absolventi
- se uplatní při výkonu povolání truhlář ( po krátkém zapracování v široké oblasti zpracování dřeva )
- ve velkých, středně velkých a malých firmách na pozici dělníka, specialisty či mistra
- mohou získaných vědomostí a dovedností využít při případné rekvalifikaci na specializace tesař, nábytkář, technik, strojní mechanik ( získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky všeobecné a základní odborné vzdělání jsou obecnějšího charakteru a lze jich tedy využít i pro případnou rekvalifikaci )
- mohou po získání živnostenského oprávnění samostatně podnikat
- mohou získat maturitní vzdělání v oboru Podnikání (v denní nebo dálkové formě ) na naší škole.

Garant oboru
Ing. Michal Karkoška, karkoska@issto.cz


Učební plán
Název ŠVP:Truhlář
Kód a název oboru vzdělání:33 - 56 - H/01 Truhlář
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní
Stupeň poskytovaného vzdělání:střední vzdělání s výučním listem
Platnost ŠVP:od 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem

Partnerská škola