News & Events

V rámci spolupráce s firmou THK byl zahájen další běh vzdělávání našich žáků přímo v prostorách firmy THK. Pracovníci firmy připravili pro žáky třídy MS3 cyklus šesti přednášek, které je mají seznámit s organizací a průběhem výroby. Přednášky jsou věnovány

  • 1.přednáška – Zahájení, seznámení s THK, OŽP,BOZP, PO, BBS 15.12. 2017
  • 2.přednáška – Interní kvalita 11.1. 2018
  • 3.přednáška – Štíhlá výroba, prohlídka závodem 25.1. 2018
  • 4.přednáška – Logistika, Kanban, Pull systém, prohlídka sklady 8.2. 2018
  • 5.přednáška – TSCD – školení, podvozky, Teorie zkoušení + praktické měření 22.2. 2018
  • 6. přednáška – Technický úsek, technologie (roboti, údržba) + defektoskopie 8.3. 2018
  • 7.přednáška – prezentace 5.4. 2018 (6.4. 2018)