SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


THK Dačice

Společnost THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. (dále jen THK) v Dačicích vyrábí různé druhy

vnitřních a vnějších kulových kloubů, dutých čepů, vodících táhel a kontrolních ramen a náprav pro

osobní a nákladní automobily. V roce 2014 dačický závod vyrobil 29,3 milionů kusů.

Součástí závodu v Dačicích je i TSCD (Testovací a validační centrum), které se zabývá vývojem systémů

řízení, provádí testy odolností a opotřebení.

Společnost THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s se od září roku 2015 společně s dalšími závody

v Evropě (Gellep, Düsseldorf) a v Severní Americe (Portland, Tillsonburg, St. Catharines) stala součástí

japonské společnosti THK Co., Ltd., jež na trhu působí nepřetržitě od roku 1971.

Společnost THK v Dačicích patří mezi největší a nejvýznamnější zaměstnavatele na Jindřichohradecku

a nemalou měrou se tak podílí na zvyšování životní úrovně v regionu. V současné době zaměstnává již

přes 830 pracovníků.

Oblasti spolupráce se SŠTO v Dačicích:

- zajištění odborných praxí pro studenty SŠTO

- odměna nejlepším studentům SŠTO v oborech Mechanik - seřizovač

a Obráběč kovů v hodnotě až 10.000,- Kč

- možnost získání zaměstnání ihned po úspěšném dokončení studia

- exkurze a přednášky ve fi rmě

- zajištění rekvalifi kace pro zaměstnance, kteří nemají vzdělání technického směru

- zajištění jiných odborných školení – AutoCad, práce na soustruhu apod.

Pozice nabízené absolventům SŠ oborů:

- operátor ve výrobě

Pokud se absolvent na této pozici osvědčí a sám projeví zájem kariérově růst a učit se novým věcem, má

možnost se přes pozice předáka – seřizovače a předáka – zástupce mistra posunout až na pozici mistra

výroby (podmínky tohoto kariérového růstu jsou defi novány interními fi remními pravidly).

Co THK nabízí zaměstnancům:

- stabilní práci

- dobré fi nanční ohodnocení a příplatky nad rámec Zákoníku práce

- ochranné pracovní pomůcky zdarma

(pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné pracovní brýle, rukavice a další)

- závodní stravování

- možnost dalšího profesního vzdělávání

- zajímavé zaměstnanecké benefi ty dle platné kolektivní smlouvy

Kontaktní údaje:

Markéta Vetýšková, DiS.

HR Specialista

Telefon: 384 456 262

Mobil: +420 724 861 960

E-mail: marketa.vetyskova@trw.com

Hlavní vzdělávací partner