News & Events

Stává se již tradicí na naší škole oživit výuku anglického jazyka divadelním představením v angličtině. Stejně tomu bylo 3. dubna 2019, kdy studenti naší školy zhlédli v sále místního kulturního střediska Beseda adaptaci méně známé pohádky pro dospělé od Jana Wericha The Last Wish, ve které nechyběly vtipné momenty.
Účelem návštěvy divadelního představení bylo především prohloubení jazykových kompetencí v cizím jazyce (např. porozumět mluvenému textu). Každý si sám mohl ověřit, jak na tom v tomto směru je. Zda ovládá jazyk v takové míře, aby porozuměl obsahu hry a také jejímu poselství.
Podle bezprostředních reakcí studentů, o které se s námi podělili po představení, bylo poznat, že někteří neměli nejmenší problém s pochopením textu, zatímco druzí mají před sebou ještě velký kus práce. Přejeme jim k tomu hodně chuti!