News & Events

18. 6. 2019 byl důležitý den pro žáky tříd EP3 a PO1 – předstoupili před své učitele, spolužáky a zástupce zaměstnavatelů s prezentací o firmě, kde v květnu letošního roku absolvovali odbornou praxi.

Všichni žáci se na svoje veřejné vystoupení pečlivě připravili a touto prezentací důstojně zakončili odborné praxe.