News & Events

Není projektový den jako projektový den. Ty, které proběhly v úterý 12. a v pátek 15. března byly něčím výjimečné.
Podle účasti žáků a studentů byly projektové dny tvořeny dvěma provázanými částmi. První část vyplynula z projektu Jihočeského kraje na podporu technického vzdělávání na základních školách. V rámci tohoto projektu jsme připravili dva dny, ve kterých se žáci spolupracujících škol (ZŠ Dačice Komenského, ZŠ SNW Kunžak, ZŠ Slavonice, ZŠ Strmilov, ZŠ Studená) seznamovali s činnostmi souvisejícími s teoretickou přípravou při vzdělávání technických oborů. Hlavně se žáci soustředili na oblast technické normalizace, přípravu technické dokumentace, technické materiály a zjišťování jejich vlastností, technická měření a přípravu ke zpracování a obrábění kovů a dalších materiálů.
Druhá část byla ta výjimečná. Projektové dny žáků základních škol jsme propojili s projektovými dny našich studentů, konkrétně studentů 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač. Studenti sami připravili pět pracovišť z výše uvedených technických oblastí. Navrhli a připravili náplň práce pro jednotlivá pracoviště včetně závěrečného shrnutí v podobě konkrétních úkolů a pracovních listů. Vedení našich pedagogů spočívalo prakticky jen v materiálním zabezpečení vyplývajícím z požadavků našich studentů a v mírných korekcích náplně projektových dnů.
Žáci základních škol se v praktických činnostech seznamovali s náplní výuky technických oborů. Naši studenti si mohli ověřit dříve nabyté znalosti, ale hlavně zjistili, jak je obtížné je předávat ostatním tak, aby to bylo pro ty na druhé straně přínosné. Obojí se, myslím, podařilo. Jak informace a znalosti předat, tak je přijmout a poučit se z nich.