News & Events

Na tři dny a dvě noci vyrazili žáci MS2 a PO2 na jazykový kurz na blízký Landštejn. Setkali se zde s rodilým mluvčím panem Markem Anthony, který s nimi piloval angličtinu. Kromě vyučování žáci stihli poznat a navštívit některé přírodní krásy tohoto koutu našeho okresu. Odvezli si mnoho příjemných zážitků a získali sebedůvěru pro komunikaci v cizím jazyce.