SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Žáci 9. tříd všech regionálních ZŠ navštívili naši školu.

Žáci 9. tříd všech regionálních ZŠ navštívili naši školu.

Ve dnech 23. - 25. října 2017 navštívilo naši školu téměř 400 žáků 9. tříd z 15 ZŠ našeho regionu. Celý program byl zaměřen na představení prostor školy a oborů vyučovaných na SŠTO Dačice. Součástí programu byly ukázky činností a aktivit jendnotlivých oborů.

Návštěvníci zjistili vše, co jim může SŠTO Dačice v jednotlivých oborech nabídnout. Dozvěděli se, jaké znalosti a dovednosti  jako budoucí naši žáci získají, jaká bude jejich perspektiva a uplatnění. Našim záměrem bylo, aby pocítili výborné klima školy a nahlédli přímo do výuky. Mohli slyšet mnoho argumentů proč si zvolit naši školu a jaké výhody přináší studium "doma". Informace dostávali nejen od vedení školy, ale také od našich studentů a zástupce našeho vzdělávacího partnera THK Dačice. Zpětná vazba nám ukázala, že na více jak 80% žáků působila škola velmi pozitivně. Mezi nimi se našla část žáků již rozhodnutých u nás studovat, dalších 42% o studiu vážně uvažuje a 28% nás navštíví znovu 15. prosince 2017 v rámci dne otevřených dveří pro širokou veřejnost. Zde již podrobně s jejich rodiči, našimi žáky a pedagogy rozebereme podrobnosti jejich případného studia.

Chtěli bychom také velmi poděkovat všem základním školám a jejich vedení, že umožnily žákům tuto návštěvu a aktivně se podílejí na propagaci tradiční místní "nejen technické" školy, významného "dodavatele" kvalifikované pracovní síly pro průmyslovou část pomezí JČK a Vysočiny. Naše partnerství a spolupráce je zárukou prosperity této krásné části ČR. Ze 7 ZŠ intenzivně spolupracujeme i v rámci evropských projektů.

Těšíme se na setkání s Vámi 15. prosince 2017 na dni otevřených dveří a potom hlavně při studiu na naší škole.


YouTube videa

Návštěva žáků 9. tříd ZŠ

Hlavní vzdělávací partner

Partnerská škola

Facebook SŠTO Dačice