SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


pro UCHAZEČE

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

(26.Leden 2018)

Ředitel školy v souladu s §60 - §60d zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019, stanovuje přepokládaný počet přijímaných uchazečů, jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění.

Celý článek

Žáci 9. tříd všech regionálních ZŠ navštívili naši školu.

(3.Listopad 2017)Žáci 9. tříd všech regionálních ZŠ navštívili naši školu.

Ve dnech 23. - 25. října 2017 navštívilo naši školu téměř 400 žáků 9. tříd z 15 ZŠ našeho regionu. Celý program byl zaměřen na představení prostor školy a oborů vyučovaných na SŠTO Dačice. Součástí programu byly ukázky činností a aktivit jendnotlivých oborů.   

Celý článek

Výsledky přijímacího řízení na šk. rok 2017/2018 - 2. kolo

(11.Září 2017)

Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru

Celý článek


Hlavní vzdělávací partner

Partnerská škola

Facebook SŠTO Dačice