SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Závislosti online a jejich rizika

Závislosti online a jejich rizika

Vánoční svátky se kvapem blíží, ale i v tomto období je třeba upozorňovat na rizika, která na studenty číhají každý den.

Žáci tříd MS1, TKA1, OK1 a MSE2 se v úterý (18. 12.) zúčastnili přednášky, která se týkala rizik online světa. Do školy přijel RNDr. Bc. Ludvík Hanák ze vzdělávací společnosti e-Duha, aby se studenty promluvil o online závislosti a o nebezpečích sociálních sítí.

V první části studentům MS1 a TKA1 přiblížil pojmy závislost a nadměrné užívání internetu. Na příkladech i svém osobním ukázal příznaky, hlavní komponenty, kritéria a rizika závislostí online. Uvedl přehled online prostředí a jejich rizikové faktory.

V druhém bloku studenty tříd OK1 a MSE2 uvedl do problému kyberšikany. Varoval je před nebezpečím, které užívání sociálních sítí přináší. Upozornil je na rizikovost sdílení a poskytování informací ze svého soukromí. Na příkladech objasnil i další pojmy z online prostředí, jako jsou stalking, hoax, phishing, prank apod.

Monika Pokorná


SIC