SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Výuka propagace odborníkem z praxe

Výuka propagace odborníkem z praxe

V rámci výuky oboru Ekonomika podnikání dokončili 19. 12. 2018 studenti 2. a 3. ročníku své projekty v předmětu Propagace (a aranžování).

„Druháci“ měli za úkol vytvořit A4 leták na zvolené téma a provést předtiskovou přípravu. „Třeťáci“ pracovali s fiktivními názvy firem a měli za úkol vytvořit logotyp v barevné i černobílé verzi a navrhnout barevnou firemní vizitku. Taktéž včetně provedení předtiskové přípravy.

Jelikož je vnímání grafických návrhů velmi individuální, není na místě, abych u studentských prací hodnotil, zda jsou „hezké“. Podstatou věci bylo zvládnutí základů ovládání profesionálního grafického programu Corel Draw a pochopení základních principů tvorby grafiky.

Všichni studenti byli schopni zpracovat a finalizovat své návrhy dle zadání. Estetická úroveň návrhů je dána jen iniciativou a nasazením jednotlivců. U některých tak šlo jen o to, udělat nezbytné minimu, někteří však prokázali vysokou míru originality.

Za sebe chci všem studentům obou ročníků poděkovat za mé přijetí, jakožto externistu  a za projevenou snahu.

Marian Štumar
externí učitel opdborných předmětů, SUNEXO grafické studio + RA

EP2 – leták A4 na zvolené téma (CMYK + BW)
EP3 – firemní logo (CMYK + BW) + firemní vizitka
 


SIC