SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Návštěva Strojírenského veletrhu v Brně

Návštěva Strojírenského veletrhu v Brně

Dne 3. října 2018 jsme s třídou MS2 navštívili Strojírenský veletrh v Brně. Veletrhu předcházela konference Průmysl 4-0, která se konala v Kongresovém sále hotelu Holiday INN.

Při příchodu do sálu nás osobně přivítal člen Poslanecké sněmovny p. Ing. J. Bartošek. Ten potom konferenci i zahajoval. Po něm vystoupili i další přednášející, vesměs profesoři a docenti z VUT Brno.

Účelem konference bylo seznámit zúčastněné se současným stavem průmyslu, s problematikou jeho digitalizace a dalšími moderními trendy vývoje. Všichni přednášející zdůrazňovali důležitost technického vzdělávání mladých lidí, tedy i našich studentů. Organizace konference byla bezchybná a pořadatelé k nám byli velice vstřícní. Největší dojem na mě učinil přátelský rozhovor s panem poslancem. Během konference pro nás pořadatelé udělali i několik společných fotografií.

Odpoledne jsme už strávili prohlížením veletržních expozic. Viděli jsme mnoho novinek z technické oblasti a uvědomili jsme si úžasný pokrok v tomto oboru, především rozvoj robotizace a digitalizace. Doporučuji vřele žákům i ostatním kolegům, aby v příštím roce veletrh navštívili.

           Jaroslav Řezáč

 


SIC