SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Den otevřených dveří 15. 12. 2017

Den otevřených dveří 15. 12. 2017

Rodiče, jejich děti i zájemci z řad veřejnosti měli možnost navštívit naši školu v pátek odpoledne 15. 12. 2017.

 

Příchozí byli tentokrát přivítáni v prostředí vánočně vyzdobeného školního studijního centra.  Zde mohli posedět, popovídat si s učiteli u šálku vánočního punče, a dokonce i ochutnat drobné vánoční cukroví. Neformální posezení v klidném prostředí příjemného školního prostoru umožnilo v klidu prodiskutovat s potenciálními zájemci o studium vše, co je zajímalo.

 

Mnozí využili možnosti seznámit se s finančně zajímavými stipendijními programy pro žáky strojírenských oborů, jiní rádi nahlédli do učeben, kde se vyučovalo, nebo moderně vybaveného CNC centra v přízemí školy.  Při příležitosti Dne otevřených dveří ožila i tělocvična, kde proběhl turnaj v přehazované a florbalu, jehož se zúčastnili nejen naši žáci, ale i týmy ze ZŠ v Budkově a B. Němcové z Dačic.

 

Zájem desítek návštěvníků, mezi nimiž nechyběli ani bývalí absolventi školy se svými ratolestmi, byl vítanou vzpruhou do další práce.  Už teď se těšíme, že se alespoň s některými z návštěvníků DOD budeme už v příštím roce setkávat i jako s našimi žáky.


SIC