SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Podnikání - denní a dálkové

PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 - denní a dálkové


Charakteristika
Dvouleté denní a tříleté dálkové nástavbové studium s maturitou je určeno absolventům veškerých tříletých učebních oborů. Cílem oboru Podnikání je připravit studenty na samostatné podnikání. Důraz je kladen na ekonomické a administrativní předměty, výuku cizích jazyků a práci s osobním počítačem. V průběhu studia získají žáci informace o ekonomických vztazích v obchodních a výrobních podnicích. Naučí se vést účetnictví a daňovou evidenci i s použitím účetního softwaru Pohoda. V předmětu Komunikace si osvojí desetiprstovou metodou psaní, naučí se vyhotovovat obchodní písemnosti. V předmětu Právo získají základní přehled o zákonech ČR, obchodním, živnostenském i občanském právu. Studenti si osvojí základy práce s počítačovými a komunikačními technologiemi, naučí se využívat aplikovaných programů, detailně se seznámí s programy Word, Excel, Power point (zpracování prezentací) a dostanou návod, jak získávat potřebné informace z internetu.

Vybavení
- multimediální učebna s interaktivní tabulí
- dvě jazykové učebny
- dvě počítačové učebny s internetovým připojením
- MS Office
- účetní software Pohoda od firmy Stormware
- speciální program na psaní desetiprstovou technikou (ATF)

Uplatnění
Absolventi
- se uplatní jako osoby samostatně výdělečně činné;
- v ekonomických, obchodních a administrativních pozicích (mzdový účetní, účetní, finanční poradce, fakturant, pokladní, referent ve státní správě, obchodní zástupce, pracovník reklamní agentury, asistent podnikatele,...);
- mohou pracovat v původní profesi na vyšší pracovní pozici (vedoucí směny, mistr,...);
- mohou pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.


Garant oboru
Ing. Jan Ferda, ferda@issto.cz


Učební plán - Podnikání denní
Název ŠVP: Podnikání
Kód a název oboru vzdělání: 64 - 41 - L/51 Podnikání
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:od 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem

Partnerská škola