News & Events

V průběhu měsíce května a června proběhla výuka tříd MS1 a MS2 v odborných předmětech jiným způsobem.

Podařilo se totiž získat odborníka z praxe, který studentům představil problematiku jejich odborného zaměření z jiného úhlu pohledu. Formou problémových dotazů a úkolů, které studentům kladl, zaktivoval jejich analytický způsob myšlení, schopnost vyslechnout a reagovat na předložené argumenty a dojít ke konsenzu. Aktivním zapojením studentů do diskuse se podařilo specialistovi z praxe zatraktivnit výuku.

Poděkování patří firmě Jaroslav Pokorný Dačice, konkrétně Ing. Jaroslavu Pokornému, kterému se podařilo probudit u studentů zájem o jejich obor. Studenti si osvojili své teoretické znalosti o materiálech, technologiích obrábění, nekonvenčních metodách a přesnosti výroby. Děkujeme firmě Jaroslav Pokorný Dačice a těšíme se na další spolupráci.