SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Obráběč kovů

 

OBRÁBĚČ KOVŮ 23 - 56 - H / 01

Tento obor je podporován Stipendijním programem Jihočeského kraje!

Charakteristika
Obráběč kovů je tradičním tříletým učebním oborem. Učební program je zaměřen na osvojení si praktických dovedností při používání obráběcích strojů ve výrobě. Teoretické základy získají žáci především v předmětech Technická dokumentace, Technologie a Strojírenská technologie. Absolventi jsou schopni vyrobit samostatně strojní součástku podle technického výkresu. Během praktického výcviku pracují na běžně užívaných obráběcích strojích a osvojují si další praktické dovednosti potřebně pro práci na konvenčních obráběcích strojích. Současně se seznamují s nejnovějšími trendy a moderními technologiemi obrábění. V posledním ročníku absolvují odbornou praxi ve výrobních firmách ( TRW DAS Dačice, VNP s.r.o, Pokorný) a naučí se základům obsluhy CNC strojů.

Vybavení
- všechny konvenční obráběcí stroje ( soustruhy,frézky,brusky,hoblovka,obrážečka ?..)
- měrové středisko
- počítačová učebna se systémem AutoCAD
- ruční programování CNC

Uplatnění
- se uplatní ve strojírenských provozech při výkonu povolání operátor výroby, obráběč kovů, nástrojař, kontrolní dělník apod.
- mohou získat maturitní vzdělání v oboru Podnikání (v denní či dálkové formě) na naší škole
- mohou získat maturitní vzdělání přestupem do 2. nebo 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač na naší škole.

Strojírenské podniky mají trvalý zájem o takto profilované absolventy. Důkazem je úzká spolupráce s nadnárodní společností TRW-DAS a.s. Dačice a ostatními strojírenskými firmami v regionu.

Učební plán
Název ŠVP:Obráběč kovů
Kód a název oboru vzdělání:23 - 56 - H/01
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Platnost ŠVP:od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

Hlavní vzdělávací partner

Partnerská škola