SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Nové „Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice“

Naše škola byla úspěšná při výzvě č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ programů iROP č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002651 pod názvem "Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice".

Celkové finanční nároky na realizaci projektu dosahují výše 30.551.326,17 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 27.702.102,15 Kč. Projekt má být realizován do 31. 12. 2018. Cílem projektu „Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice“ je zvýšit kvalitu vyučování žáků technických a řemeslných oborů, zajistit komplexní výuku těchto oborů v jediném areálu školy a zlepšit možnosti uplatnění absolventů těchto oborů na regionálním trhu práce.

Prostředkem k dosažení tohoto cíle budou investice do těchto podporovaných aktivit:

  • rekonstrukce, přístavba a pořízení vybavení 8 dílen, svařovny a 1 odborné učebny
  • stavební úpravy vedoucí k bezbariérovosti celého areálu školy a rovnému přístupu ke kvalitnímu vzdělávání
  • vnitřní konektivita školy a připojení k internetu.

Záměrem projektu je rekonstrukcí a přístavbou stávajícího nevyužitého objektu domova mládeže vybudovat dílny, které budou splňovat přísná kritéria moderního praktického vyučování pro žáky technicky zaměřených a řemeslných oborů.

Investice zajistí průběh vzdělávání v kompaktním areálu včetně komplexního bezbariérového přístupu (bez nutnosti opustit budovy pro všechny aktivity vzdělávání). Po vybudování nového centra praktického vyučování se zvětší počet odborných dílen a výuka bude moci probíhat intenzivněji v menších skupinách. Záměrem projektu je také dovybavit nová pracoviště potřebnými moderními stroji, které budou vhodně doplněny těmi, které se již používají.  

V celém areálu školy (včetně nově vybudovaných učeben) bude zvýšena vnitřní konektivita směrem k vyšší prostupnosti sítě, pokrytí Wifi v celém areálu a zvýšení rychlosti internetového připojení na úroveň 100 Mbit/s ze současných 20 Mbit/s. To umožní využívat moderní cloudové služby a v neposlední řadě vybavit nové odborné dílny koncovými zařízeními.

V září pro Vás budeme mít připravenu  3D vizualizace nových prostor a na našich webových stránkách Vás provedeme celou realizací projektu.

Přijďte se podívat kdykoli, my se Vám budeme osobně věnovat. Jsme tu pro Vás.