News & Events

Od letošního školního roku mají naši žáci jedinečnou příležitost pracovat s profesionálním softwarem Autodesk Inventor pro 3D modelování. Inventor je v současnosti jednou z nejprodávanějších 3D CAD aplikací pro strojírenskou konstrukční činnost. Žáci se tak mohou seznámit s nejmodernější technologií modelování prototypů a nejrůznějších součástí z různých oborů lidské činnosti. Žáci nejprve vytvoří návrh například strojní součásti, tuto součást vytisknout ve 3D tiskárně a ověří její funkčnost v sestavě.

Škola má nyní k dispozici dvě 3D tiskárny, menší tiskárnu FlashForge Inventor II a větší FlashForge Guide IIs, které zpracovávají PLA materiál, tzn. biologicky rozložitelný polyesterový výrobek z rostlinných materiálů. Součástí vybavení je také ruční 3D scanner Sense, který „umí“ celý proces provést v opačném sledu, tzn. jakýkoliv předmět nejprve okopírovat, poté naskenovat a ihned vyrábět.

Takto mají žáci možnost získat zkušenost s moderní technologií ještě předtím, než začnou sami pracovat ve firmách. Škola se tak snaží připravit je dobře na vstup do rychle se rozvíjejícího světa techniky.