News & Events

V týdnu od 6. do 10. května 2019 probíhaly na naší škole praktické maturitní zkoušky. Pokud je chtějí studenti ekonomických oborů úspěšně absolvovat, čekají je 3 náročné zkoušky – 2 praktické a 1 ústní. Studenti 4letého maturitního oboru Ekonomika a podnikání skládají zkoušku z účetnictví a propagace firmy, studenti 2letého nástavbového oboru Podnikání zkoušku z účetnictví a informační technologie. Zkoušky trvají 5 – 7 hodin a důkladně prověří znalosti a dovednosti studentů.

Součástí zkoušky z účetnictví v oboru Ekonomika a podnikání je souvislý příklad z účetnictví (v účetním programu Pohoda), zpracování daňové evidence, daňového přiznání k dani z příjmu FO a úkoly z obchodní korespondence (včetně cizojazyčné).

V rámci zkoušky Propagace firmy musí být studenti schopni samostatně vytvořit propagační materiály (logo, vizitku, leták, propagační video) zadané firmy a zprovoznit na internetu její e-shop. V průběhu zkoušky využívají nejmodernější kancelářské aplikace (Office), program na zpracování grafiky (Corel), fotografií (Zoner) a videa (Pinacle), dále programy pro tvorbu e-shopu (Ecommerce) a webových stránek firmy (Webnode).

Absolventi nástavbového oboru Podnikání zpracovávají také souvislý účetní příklad (v programu Pohoda) a daňovou evidenci. Druhá praktická zkouška zahrnuje prověření dovedností využívat moderní techniku v praxi (zejména kancelářský balík Office pro ekonomické výpočty). Žáci musí být schopni sestavit ceník, tisknout štítky a vyhotovit obchodní dopisy i některé pracovně právní písemnosti.

Věříme, že se naši studenti díky dobrým znalostem, ale zejména praktickým dovednostem dobře uplatní v praxi.