SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Modernizace strojního vybavení a navazující inovace výuky strojírenských oborů

Název projektu: 

Modernizace strojního vybavení a navazující inovace výuky strojírenských oborů

Zadavatel:

Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

Popis projektu:

Pořízení moderního technologického vybavení (soustruhy, frézky, brusky) umožňující zlepšení kvality a efektivity praktické výuky strojírenských oborů na SŠTO Dačice.

Registrační č. projektu:

CZ.1.14/2.4.00/34.03242

Termín realizace:

30.1.2015 – 30.7.2015

Celkové způsobilé výdaje projektu:

4.999.962,- Kč

Obsah projektu:

Realizací projektu dojde  k pořízení moderního technologického vybavení (soustruhy, frézky, brusky), které umožňují zlepšení kvality a efektivity praktické výuky strojírenských oborů na SŠTO Dačice. Dojde k inovativnímu uspořádání dvou univerzálních pracovišť, s tím spojenou modernizací a výměnou zastaralých zařízení. Dojde k úspoře času, zvýší se univerzálnost, bezpečnost a hygiena práce. Bude tak umožněno lépe diferencovat žáky a individuálně s nimi pracovat podle jejich schopností. Žáci budou moci celý technologický proces uskutečňovat na jednom pracovišti. Dílčím cílem je pomocí tohoto projektu dále zvyšovat hlavně kvalitu absolventů strojírenských oborů a jejich konkurencischopnost na trhu práce.