SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Mechanik seřizovač

MECHANIK SEŘIZOVAČ 23-45-L/01

Součástí oboru je možnost získání výučního listu Obráběče kovů ve třeím ročníku!

Charakteristika

Obor je tradičním maturitním strojírenským oborem vyučovaným na naší škole již řadu let. Specializujeme se na Programování CNC strojů. Teoretické základy studovaného oboru získají studenti v předmětech Technická dokumentace, Strojírenská technologie, Mechanika, Technologie a výrobní stroje, Informační a komunikační technologie, Řídící a automatizační systémy, Strojnictví a Kontrola a měření. Praktické vyučování probíhá první dva roky studia na klasických obráběcích strojích, ve vyšších ročnících se studenti zaměřují na programování CNC obráběcích strojů. Výuka se uskutečňuje pomocí simulátorů MTS instalovaných na PC. Žáci si osvojí základní poznatky o ručním programování v ISO kódu od základů až po programování dráhy poháněných nástrojů v pěti osách a protivřetenu. Souběžně probíhá výuka na školních obráběcích strojích a simulátorech EMCO s CNC řídícím systémem Sinumerik a Fanuc.
Výuka cizího jazyka je posílena o technickou angličtinu a němčinu.


Vybavení
- 3D a 2D grafika AutoCAD, Inventor
- 3D CAD/CAM TOPCAM MTS
- 3D simulátory pro ruční programování v ISO kódu v pěti osách MTS, verze 6.3.
- simulátory Sinumerik 840D, Fanuc - programování soustružení a frézování
- školní CNC frézka EMCO PC MILL 55, řídící systém Sinumerik 840D, Fanuc
- školní CNC soustruh EMCO PC TURN 55, řídící systém Sinumerik 840D, Fanuc
- počítačová grafika Corel DRAW, Zoner
- univerzální obráběcí stroje - soustruhy, frézky, brusky.

Uplatnění
- absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách technického zaměření
- pracovat ve strojírenských závodech na pozicích operátorů výroby, seřizovačů, programátorů, pracovníků jakosti, mistrů, team leaderů, nástrojařů
- příp. se uplatnit v podobných pracovních pozicích i v příbuzných oborech, využívajících CNC techniku - CNC obrábění dřeva, lisování plastických hmot aj.
Strojírenské podniky mají trvalý zájem o takto profilované absolventy. Důkazem je úzká spolupráce s nadnárodní společností THK. Dačice.

Garant oboru
Ing. Jaroslav Slabý, slaby@issto.cz

Učební plán
Název ŠVP: Programování CNC
Kód a název oboru vzdělání:23 - 45 - L/01 Mechanik seřizovač
Délka a forma vzdělávání:4 roky, denní
Stupeň poskytovaného vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: od 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem


Hlavní vzdělávací partner

Partnerská škola