News & Events

Klára Hosová, Kamil Havlík a Pavel Fedra byli ještě loni žáky základní školy, letos se již jako žáci 1. ročníku oboru Obráběč kovů SŠTO Dačice aktivně zapojili do projektu IKAP určeného právě žákům základních škol. Ukázali své mistrovství při práci na hrotovém soustruhu a před očima malých návštěvníků vyrobili polotovar matice. Poté se ujali role instruktorů, předvedli řezání závitu a totéž pod jejich vedením prováděli i žáci základních škol.

Zkušenosti z akce byly přínosné jak pro učně, tak žáky základních škol. Kamil, Klára i Pavel si vyzkoušeli, jaké to je pracovat před “obecenstvem”, a také si trochu zahráli na učitele. Žáci základních škol si mohli vyzkoušet některé dovednosti potřebné pro adepty strojařského řemesla a vlastnoručně vyrobenou matici si odnesli domů na památku. Snad je zatlačí v kapse, až budou přemýšlet o volbě budoucího povolání.