SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Kadeřník

KADEŘNÍK 69 - 51 - H/01


Charakteristika:
Vzdělávací program připravuje během tříletého studia absolventy schopné poskytovat kvalitní kadeřnické služby od mytí vlasů, stříhání, ondulace, barvení až po celkovou konečnou úpravu dámských, pánských a dětských účesů. Žáci se naučí používat vhodné přípravky vlasové a pleťové kosmetiky.
Kadeřnické postupy se učí provázet profesionální a vstřícnou komunikací s klientem, při práci dbají hygienických a bezpečnostních předpisů.
Odborné kompetence získávají při odborném výcviku v kadeřnickém salonu školy a při teoretických předmětech jako je technologie, výtvarná výchova, materiály a zdravověda. Ve 3. ročníku mají žáci možnost vykonávat odborný výcvik v reálných firmách regionu.


Podmínky přijetí - bez přijímacích zkoušek; kritériem pro přijetí je prospěch na základní škole

Vybavení:
- nově vybavený kadeřnický salon na domově mládeže
- počítačový program tvorby účesů
- počítačová učebna s barevnou tiskárnou pro grafický design

Uplatnění:
Absolventi
- ve firmách poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby
- absolvent může rozvíjet vlastní podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění
- absolvent může získat maturitní vzdělání v oboru Podnikání (v denní nebo dálkové formě ) na naší škole.


Garant oboru:
Michaela Štolbová DiS., stolbova@issto.cz


Učební plán
Název ŠVP: Kadeřník
Kód a název oboru vzdělání: 66 - 51 - H/01 Kadeřník
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Platnost ŠVP: d 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem

Partnerská škola