News & Events

SOP (Samostatná Odborná Práce) je jednou z částí závěrečné zkoušky oboru Kadeřník. Žáci mají za úkol vytvořit projekt na zadané téma. Cílem práce je popsat kadeřnické postupy. Letos se SOP zabývá dámským střihem „mikádo“ nebo pánským klasickým střihem profesionála.

Projekt nezahrnuje jenom střih, ale také přípravu modela (modelky). Modelky je nutné nalíčit a sladit s oblečením. Model je od líčení osvobozen, ale nutností je vhodné a slušivé oblečení.

Veškeré postupy jsou doplněny kvalitními fotografiemi, které zachycují práci krok za krokem. Závěrečným bodem SOP je nákres zhotoveného střihu v konečné úpravě.

S.O.P. je nedílnou součástí závěrečné zkoušky. Doba přípravy práce je zhruba 3 měsíce. Pro úspěšné zakončení studia je potřeba zhotovit zadaný střih v souladu se SOP. Tento střih bude hodnotit komise složená z odborníků.

Další součástí závěrečné zkoušky je zhotovení náročného účesu a barvení vlasů doplněné střihem dle zadaných kritérií.

Na zhotovení zadaných úkolů mají studenti 6 hodin.

WordPress Image Lightbox