SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Implementace KAP Jihočeského kraje I

Název projektu

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Příjemce

Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem

Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

Termín realizace

1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Internetové stránky projektu

https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

 

Seznam spolupracujících základních škol:

1. Základní škola Dačice, Komenského 7

2. Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak

3. Základní škola Slavonice

4. Základní škola Strmilov

5. Základní škola Studená

Aktivity realizované v rámci projektu

KA1 Projektové dny – vzájemná spolupráce žáků SŠTO Dačice a spolupracujících základních škol při průběhu odborného vzdělávání v nově vybudovaném Centru praktického vzdělávání z projektu IROP a odborných učebnách SŠTO Dačice

KA2 Kroužky – kroužek pro vybrané žáky spolupracujících základních škol zaměřený na programování, kreslení v grafických programech a práci s měřící technickou, kroužek CNC a 3D modelování pro žáky SŠTO Dačice

KA3 Pobytové workshopy zaměřené na polytechniku – třídenní pobytový workshop pro vybrané žáky SŠTO Dačice a spolupracujících základních škol zapojených v aktivitách KA1 a KA2

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.


Soubory ke stažení

podpora-polytechnickeho-vzdelavani-2018-2020.pdf podpora-polytechnickeho-vzdelavani-2018-2020.pdf (480 kB)