Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007930 s názvem ” Prohlubování pedagogických kompetencí pedagogů SŠTO Dačice “, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Celková výše podpory činí 666 480,- Kč.

Aktivity:

  • Activities and assessments
  • Updated brain information
  • Updated skills and strategies
  • New sections addressing MTSS
  • Organized around safety, connection and problem solving for ease of application
  • Chapter summaries and implementation checklists
WordPress Image Lightbox