Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Partneři a aktivity:

Seznam spolupracujících základních škol

  • Základní škola Dačice, Komenského 7
  • Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak
  • Základní škola Slavonice
  • Základní škola Strmilov
  • Základní škola Studená

Aktivity realizované v rámci projektu

  • KA1 Projektové dny – vzájemná spolupráce žáků SŠTO Dačice a spolupracujících základních škol při průběhu odborného vzdělávání v nově vybudovaném Centru praktického vzdělávání z projektu IROP a odborných učebnách SŠTO Dačice
  • KA2 Kroužky – kroužek pro vybrané žáky spolupracujících základních škol zaměřený na programování, kreslení v grafických programech a práci s měřící technickou, kroužek CNC a 3D modelování pro žáky SŠTO Dačice
  • KA3 Pobytové workshopy zaměřené na polytechniku – třídenní pobytový workshop pro vybrané žáky SŠTO Dačice a spolupracujících základních škol zapojených v aktivitách KA1 a KA2

Podpora polytechnického vzdělávání 2018 – 2020

WordPress Image Lightbox