SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


EU peníze školám

 

 

 

Název projektu:

Cesta ke vzdělání

Název projektu anglicky:

Way of learning

Předpokládané datum zahájení projektu:

01.07.2012

Předpokládané datum ukončení projektu:

30.06.2014

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:

24,0

Typ účetní jednotky:

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova:

410/2009 Sb./701-704 (FZ 07/2009)

Rozpočet projektu celkem:

1 493 901,00

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga anebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy

Témata a autoři

Šablona

Předmět

Tématický celek

Autor

E-mail

Hodiny

1

Fyzika

Mechanika

Mgr. Hanzal

hanzal@issto.cz

20

 

 

Molekulová fyzika a termika

Mgr. Hanzal

 

20

 

 

Elektřina a magnetismus

Mgr. Hanzal

 

20

2

Odborný výcvik

BOZP E

p. Řezáč

rezac@issto.cz

20

 

 

BOZP T

p. Nápravník

napravnik@issto.cz

20

 

 

BOZP OK+MS

p. Matoušek

matousek@issto.cz

20

3

Ekonomika EU

Vztah člověka k přírodě

p. Novák

novak@issto.cz

20

 

 

Evropa a ČR

p. Novák

 

20

 

 

Amerika a Asie

p. Novák

 

20

4

Dějepis

Svět, česká a československá společnost ve 20. století

Mgr. Burdová

burdova@issto.cz

20

 

 

Vývoj umění od pravěku do současnosti

Mgr. Burdová

 

20

 

 

Středověk a raný novověk

Mgr. Burdová

 

20

5

Český jazyk

Morfologie

Mgr. Pokorná

pokorna@issto.cz

20

 

 

Skladba

Mgr. Pokorná

 

20

 

 

Rozbor literárních děl

Mgr. Pokorná

 

20

6

Občanská nauka

Člověk v lidské společnosti

Mgr. Tomanová

tomanova@issto.cz

20

 

 

Člověk jako občan

Mgr. Tomanová

 

20

 

 

Člověk a svět

Mgr. Tomanová

 

20

7

Matematika

Operace s čísly

Mgr. Tobolková

tobolkova@issto.cz

20

 

 

Výrazy

Mgr. Tobolková

 

20

 

 

Lineární funkce, rovnice, nerovnice, soustavy

Mgr. Tobolková

 

20

8

Matematika

Planimetrie

Mgr. Tobolková

 

20

 

 

Stereometrie

Mgr. Tobolková

 

20

 

 

Opakování k maturitě

Mgr. Tobolková

 

20

9

Matematika

Kvadratická funkce a kvadratická rovnice a nerovnice

Mgr. Kovářová

kovarova@issto.cz

20

 

 

Exponenciální a logaritmická funkce a exponenciální a logaritmické rovnice

Mgr. Kovářová

 

20

 

 

Goniometrie a trigonometrie

Mgr. Kovářová

 

20

10

Matematika

Kombinatorika

Mgr. Kovářová

 

20

 

 

Posloupnosti

Mgr. Kovářová

 

20

 

 

Analytická geometrie

Mgr. Kovářová

 

20