SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Elektrikář - zkrácené

JEDNOLETÉ ZKRÁCENÉ STUDIUM ELEKTRIKÁŘ 26-51-H/01


Zkrácené studium je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou a pro uchazeče s výučním listem
Charakteristika
Učební obor se zaměřením Elektromontér vychází z klasického oboru Elektrikář. Žáci si budou osvojovat znalosti o elektrotechnických zařízeních, technologii jejich oprav, elektrotechnických měřeních, provádění stavebních instalací. Budou schopni provádět elektromontáže ( zapojovat a provozovat elektrické stroje, provádět jejich údržbu, měření, servis, diagnostikovat případné závady , provádět montáž rozvaděčů, kabelů a datových vedení ). Na závěr studia obdrží absolvent elektrotechnickou kvalifikaci na základě § 5 vyhlášky 50 ? osoba znalá.

Podmínky přijetí - bez přijímacích zkoušek; kritériem pro přijetí je prospěch na střední škole

Vybavení
- elektrotechnické dílny pro odborný praktický výcvik všech druhů elektromontážních prací
- elektrotechnická laboratoř s bohatým přístrojovým a materiálním vybavením
- odborný elektrotechnický software Edison a MPLAB.

Uplatnění
Absolventi
- se uplatní ve výrobních i nevýrobních organizacích, kde je nutné odborně zajišťovat provoz, údržbu a montáže elektrických zařízení
- se uplatní zejména jako elektromontéři či provozní elektrikáři v energetice, jako elektromontéři silnoproudých rozvaděčů, elektromontéři rozvaděčů pro měření a regulaci, elektromontéři rozvodných sítí, stavební elektrikáři, elektromontéři datových kabelů, elektroúdržbáři energetických rozvodů, elektroúdržbáři silnoproudých zařízení, opraváři elektrických spotřebičů a servisní mechanici.

Garant oboru
Ing. Vladimír Jelínek, jelinek@issto.cz

Učební plán
Název ŠVP: Elektromontér
Kód a název oboru vzdělání:26 - 51 - H/01 Elektrikář
Délka a forma vzdělávání:1 rok, denní )*
Stupeň poskytovaného vzdělání:střední vzdělání s výučním listem
Platnost ŠVP:od 1.9.2011)* zkrácené studium je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou a pro uchazeče s výučním listem

Partnerská škola