SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Ekologie

Environmentální výchova na škole


V rámci Environmentální výchovy jsou žáci vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je proto soustředěna na jednotlivce tak, aby byl schopen rozhodovat se, jak ekologicky zacházet s běžnými výrobky, které používá. Témata související s ekologií prolínají organicky všemi vyučovacími předměty.

Program akcí


1. Škola je zapojena do projektu Recyklohraní - přispívá k rozšíření ekologické výchovy a podporuje vnímání potřeby třídění odpadů / po celý rok /
2. Škola zapojena do soutěže Enersol
3. Besedy s ekologickou tématikou
4. Exkurze do Sběrného dvora, čističky odpadních vod či skládku odpadů v Dačicích
5. Na internetových stránkách naší školy je založen oddíl environmentální výchovy

Tři pilíře environmentální výchovy na škole

 

 


YouTube videa

Environmentalistika