News & Events

Pomalými kroky se k nám blíží Velikonoce. My ve škole jsme si také připomněli tyto svátky jara. Žáci prvních ročníků učebních oborů ve čtvrtek 11. dubna 2019 plnili úkoly velikonočního zajíčka Bunnyho, aby od něho získali sladkou odměnu. Úkoly byly zaměřeny na rozvoj slovní zásoby vztahující se k jaru, k českým i anglickým velikonočním tradicím, podporovaly práci ve skupinách a žáci mohli využít i moderní technologie při jejich plnění.
Nejprve žáci pojmenovávali různé jarní rostliny, snažili se zvládnout velikonoční kvíz, dlouho se potýkali se zprávou, kterou jim Easter Bunny zanechal. Byla totiž napsána v Morseové abecedě.
I přes chladno, které ráno zavládlo, všichni žáci pracovali, a tak si sladkou odměnu určitě zasloužili. A na závěr se zahřáli při krátké sportovní aktivitě v tělocvičně.
I Vám posílá Easter Bunny přání:
“Wishing your day is colourful, bright and cheerful. Happy Easter!”