SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


E-learning

 

Číslo kola výzvy:

02

Číslo a název globálního grantu:

CZ.1.07/1.1.10 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji

 

Vyhlašovatel (ZS):

Jihočeský kraj

Žadatel:

Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

Název projektu:

E-learning

Výše podpory

2 725 818,- Kč

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.10/02.0067

Projekt je další z mnoha aktivit školy, jež vedou ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky na škole. Zavedení metody e-learningu bylo iniciováno požadavky žáků dálkového studia, pro které to bude znamenat velké zjednodušení. Cílovou skupinou jsou však všichni žáci školy, pro které budou touto formou zpracovány materiály pro odborné předměty, díky projektu se budou intenzivně rozvíjet jejich kompetence v oblasti IKT, bude podpořena interakce mezi školou a žáky. Bude vytvořen e-learningový portál pro studium odborných předmětů, manuál, jak s tímto systémem pracovat. Bude vytvořeno 13 e-learningových kurzů, bude proškoleno 11 pedagogů a celkem se zapojí 500 žáků. Projekt bude realizovat 5 členný projektový tým výhradně z pracovníků školy.


MZ 3
MZ 4
MZ 5
MZ 6
MZ 8
MZ 11
MZ 12