SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Střední škola technická a obchodní Dačice je tradiční centrum vzdělávání v regionu datující se od roku 1894.

Škola nabízí pod jednou střechou široké spektrum oborů, stupňů a forem (denní, dálkové a zkrácené) vzdělání s maximální vzájemnou prostupností.

Díky moderní výuce a používáním moderních technologií se naši absolventi s úspěchem uplatňují na trhu práce, studují na vyšších typech škol, mohou využít ročního zkráceného studia na získání výučního listu nebo přidat ještě další. Výborné klima, menší počet žáků ve třídách a orientace na individuální potřeby žáků, zajišťují našim žákům nejen výborné výsledky odpovídající jejich schopnostem, ale i příjemný průběh vzdělávání.

Spolupracujeme se všemi významnými zaměstnavateli v regionu. Hlavním vzdělávacím partnerem je největší strojírenská firma regionu THK Dačice. V rámci spolupráce konají naši žáci strojírenských oborů odborný výcvik přímo v THK a po absolvování jsou přednostně přijímáni do odborných pozic ve firmě. Dalším dílem spolupráce je výuka technických maturitních oborů odborníky firmy. Žáci tak podrobně poznají, jak funguje špičková strojírenská firma. V neposlední řadě je naše spolupráce motorem motivace dětí ZŠ k polytechnickému a technickému vzdělávání v regionu. Dále stejným způsobem spolupracujeme i s dalšími významnými zaměstnavateli v regionu.

Obor Obráběč kovů je podporován stipendijním programem Jihočeského kraje a žáci po splnění studijních podmínek dostávají měsíční finanční podporu.

Škola je nadstandardně vybavená a po celkové rekonstrukci. Má moderní jazykové a počítačové učebny vybaveny projekční a audiovizuální technikou. Jako podporu výuky využíváme systému e-learningu. Praktickou výuku uskutečňujeme na moderních technologických zařízeních pro odborný výcvik s CNC centrem. K dispozici je sportovní hala, přilehlý sportovní areál a ubytování na domově mládeže. Žáci prvních ročníků absolvují tradiční adaptační týden.

Závěrem je třeba říci, že i menší škola v malém městě umí výborně a kvalitně vzdělávat.

Přijďte se za námi podívat, budeme se Vám osobně věnovat. Pokud se chcete o životě školy dozvědět víc, sledujte pravidelně webové stránky naší školy.

Název školy:
Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

Součásti školy:
Střední odborná škola technická a obchodní, Dačice
Střední odborné učiliště technické a obchodní, Dačice
Školní jídelna - výdejna

Kapacita:

Střední odborná škola technická a obchodní 750 žáků
Školní jídelna - výdejna 220 žáků


IZO:

Střední odborná škola technická a obchodní

107 830 086

Školní jídelna - výdejna

163 103 054

 

Adresa:

Strojírenská 304, 380 01 Dačice

Číslo telefonu:

384 420 096

E-mail:

info@issto.cz

Web:

www.issto.cz

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

13 503 308

Číslo účtu:

181548541/0300

Zřizovatel:

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích

Právní forma:

kraj

Statutární orgán:

Ing. Pavel Kopačka

IČO:

70 890 650

Adresa:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Ředitel SŠ TO Dačice:
Jméno, příjmení, titul: Pavel Kopačka, Ing.
Datum zařazení do sítě:
1. 7. 1991
Školská rada:

Datum zřízení:

7.6.2017

Předseda:

Dvořáková Milena, Ing.

Členové 

Ivana Štolbová, Ing. Richard Tůma