News & Events

Ve dnech 17. – 19. června 2019 se 25 žáků základních škol, kteří celý rok navštěvovali technický kroužek na SŠTO Dačice, zúčastnilo spolu s pedagogickým doprovodem prezenčního pobytového workshopu v Brně. Jednalo se o žáky ZŠ Sira Nicholase Wintona Kunžak, ZŠ Strmilov, ZŠ Studená, ZŠ Slavonice a ZŠ Komenského Dačice.

Workshop byl součástí projektu s názvem Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, jehož cílem bylo prohloubit technické znalosti žáků.

Nejprve jsme společně navštívili areál hvězdárny a planetária. Žáci si prohlédli a následně i vyzkoušeli fyzikální a astronomické instalace a zhlédli zajímavou 3D projekci nazvanou Hvězdný cirkus.

Dalším bodem programu byla návštěva Mincmistrovských sklepů na Dominikánském náměstí, kde jsme měli možnost zhlédnout filmy o historii Brna a o mincovnictví. Následný výklad charizmatického průvodce v dobovém kostýmu všechny účastníky prohlídky opravdu velmi zaujal.

Žáci dále strávili několik hodin na interaktivní technické výstavě VIDA, kde si měli možnost vyzkoušet přírodovědné a fyzikální pokusy. Na výstavě se žáci také zúčastnili projekce filmu Oceány.

Prohlídka brněnských podzemních chodeb pod Zelným trhem, která následovala, byla opět velmi zajímavá, a to nejen díky neotřelému výkladu průvodce. Na závěr jsme ještě společně navštívili Památník Bible kralické.

Cíl workshopu byl splněn, žáci se seznámili s technickými památkami, vyzkoušeli si přímo na místě technické a přírodovědné pokusy a viděli několik velmi zajímavých filmových projekcí. Kromě toho, že si prohloubili technické znalosti, navázali i kontakty s žáky jiných základních škol.