News & Events

Skupina budoucích elektrikářů z naší školy navštívila dne 22. března mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky Ampér, který se tradičně konal v Brně. Na výstavišti na ně čekalo mnoho stánků s produkty různých vystavovatelů a firem.

Z hlediska odborného zaměření poskytoval veletrh jedinečnou možnost seznámit se s moderními trendy, které jsou v současnosti v popředí vývoje tohoto odvětví v evropském i celosvětovém měřítku. Jen namátkově lze jmenovat například prvky a celkové uspořádání moderních inteligentních elektrických instalací v domácnostech, kde jsou již dnes samozřejmostí různé samočinně pracující systémy na ovládání osvětlení, spotřebičů a různých elektrických systémů v domech, topení nebo hlídacích systémů pro zvýšení celkové úrovně bezpečnosti majetku a osob.

Známým pojmem v dané oblasti je například tzv. Evropská instalační sběrnice EIB. Toto moderní pojetí instalačních rozvodů vyžaduje, aby elektromontér zvládal instalaci nejen zapojit, ale aby i každý komponent, jako je například spínač či ovladač spotřebiče, uměl naprogramovat, neboť v opačném případě nebude svítit ani jednoduché svítidlo ovládané jedním spínačem.

Dále jsme viděli složitější programovatelné ovladače.

Další prezentovanou oblastí byly moderní způsoby ukládání elektrických vedení do stropů a podlah a jejich instalace v dutých stěnách, například se sádrokartonovým obložením, a mnoho dalších moderních způsobů ukládání vedení.

Velkou část výstavy tvořila oblast týkající se robotiky. Měli jsme jedinečnou možnost zhlédnout nevídané robotické postupy v průmyslové výrobě bez účasti lidských svalů, a dokonce s vyloučením člověka i z řízení a kontroly procesu, který robot zcela samočinně vykonává, a to nejen ve výrobě, ale i v celé řadě dalších odvětví lidské činnosti

Nepřehlédnutelnou součástí veletrhu byla nejrůznější vozidla na elektrický pohon evropských a světových výrobců a dále nejmodernější nabíjecí stanice pro elektromobily s rychlým nabitím. Velmi zajímavou součástí expozice byla dále elektronika, mikroelektronika a základy miniaturizace a automatizace. Velkým lákadlem bylo množství inovativních výrobků světoznámých značek, jako například Tesla.