News & Events

Ve dnech 2. až 6. září 2019 se žáci prvních ročníků SŠTO Dačice již tradičně zúčastnili Adaptačního týdne, který byl zaměřen na jejich začlenění do nového prostředí.

2. a 3. září se žáci seznámili s vedením školy, učitelským sborem, třídními učiteli s cílem vzájemného poznávání se a odstraňování komunikačních bariér,

4., 5., a 6. září byl pro žáky připraven adaptační pobyt v Cyklocampu Staré Město pod Landštejnem. Program pobytu připravili výchovná poradkyně Mgr. Věra Tomanová, třídní učitelé tříd MS1 a OKT1 Ing. Jaroslav Slabý a Mgr. Eva Simková, sportovní část programu zajišťovali instruktoři z Lanového centra s. r. o. Žáci se pohybovali v neznámém prostředí, plnili zadané úkoly, které vyžadovaly týmovou spolupráci. Cílem pobytu bylo prohloubení vztahů mezi žáky, třídními učiteli a výchovným poradcem.

WordPress Image Lightbox