SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ VE ŠKOLE

Propadák

(15.Březen 2018)Propadák

Silný tým florbalistů reprezentoval naši školu v úterý 6. března 2018 na okresním kole přeboru ve florbalu v Jindřichově Hradci.  

Celý článek

Tradiční vzdělávání žáků oboru Mechanik seřizovač odborníky z THK.

(15.Březen 2018)Tradiční vzdělávání žáků oboru Mechanik seřizovač odborníky z THK.

V rámci spolupráce s firmou THK byl zahájen další běh vzdělávání našich žáků přímo v prostorách firmy THK. Žáci třídy MS3 se zúčastňovali vzdělávání ve firmě THK. Na závěr předvedli získané vědomosti ve formě prezentací. Nejlepší z nich ocenil ředitel THK Ing. Jiří Vystrčil mobilním telefonem. Cenu si odnesl Patrik Schwarz. Jeho prezentace byla velmi zdařilá.

Celý článek

Ekologická novinka

(1.Březen 2018)Ekologická novinka

Kdo přišel na začátku týdne do školy, nemohl přehlédnout v prostorách u šaten žlutou popelnici a nad ní nový lis na PET lahve. Díky našim žákům i zaměstnancům školy, kteří se podíleli na sběru nefunkčních elektrospotřebičů a galvanických článků, jsme mohli za 1000 bodů objednat tento výrobek k lisování plastů. Práce s ním je jednoduchá, zvlášť když tu visí i návod k použití. Mezi námi sportovci, je to i určitý způsob posilování: uvolníš – vložíš – lisuješ – dotáhneš – vyhodíš.  A je to! Ať nám tato novinka na škole dlouho vydrží a dlouho slouží dobré věci.                                                                                                                                                                             Pavel Novák

Žáci naší školy na šestém ročníku Fóra Zdravého města Dačice

(23.Únor 2018)Žáci naší školy na šestém ročníku Fóra Zdravého města Dačice

Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 je projektem komunitním a je postaven na aktivním zapojení veřejnosti do spolurozhodování o věcech veřejných.

Celý článek

Na bedně

(23.Únor 2018)Na bedně

Na pěkném třetím místě skončili žáci z MSE2 v VIII. ročníku soutěže o lese – Young People in European Forests .

Celý článek

Návštěva úspěšného absolventa

(6.Únor 2018)

V úterý 23. ledna navštívil naší školu Ing. Miroslav Krejčí, který studenty třetího a čtvrtých ročníků v besedě seznámil s možnostmi dalšího studia na vysoké škole.

Celý článek

Pololetí 2018

(6.Únor 2018)Pololetí 2018

Každý rok v pololetí se na naší škole uskutečňují besedy s příslušníky záchranných integrovaných složek na téma Chování obyvatel za mimořádných situací.

Celý článek

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

(26.Leden 2018)

Ředitel školy v souladu s §60 - §60d zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019, stanovuje přepokládaný počet přijímaných uchazečů, jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění.

Celý článek

Stipendijní program THK pro budoucí žáky SŠTO Dačice

(11.Leden 2018)Stipendijní program THK pro budoucí žáky SŠTO Dačice

V příloze najdete leták  stipendijního programu pro budoucí žáky SŠTO Dačice. Bližší informace v THK nebo SŠTO Dačice. 

Ty se mnou a já s tebou…

(11.Leden 2018)Ty se mnou a já s tebou…

Na projektu MŠ Bratrská v Dačicích se podílí i žáci naší školy

Celý článek

Konzultační odpoledne

 

Pro přípravu

na přijímací zkoušky

čtvrtek 31. 1. 2019

od 14:00 hod. 

Hlavní vzdělávací partner

Jihočeský kraj

Partnerská škola

Facebook SŠTO Dačice