SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Tradiční vzdělávání žáků oboru Mechanik seřizovač odborníky z THK.

Tradiční vzdělávání žáků oboru Mechanik seřizovač odborníky z THK.

V rámci spolupráce s firmou THK byl zahájen další běh vzdělávání našich žáků přímo v prostorách firmy THK. Pracovníci firmy připravili pro žáky třídy MS3 cyklus šesti přednášek, které je mají seznámit s organizací a průběhem výroby. Přednášky jsou věnovány

1.přednáška – Zahájení, seznámení s THK, OŽP,BOZP, PO, BBS 15.12. 2017

2.přednáška – Interní kvalita 11.1. 2018

3.přednáška – Štíhlá výroba, prohlídka závodem 25.1. 2018

4.přednáška – Logistika, Kanban, Pull systém, prohlídka sklady 8.2. 2018

5.přednáška – TSCD – školení, podvozky, Teorie zkoušení + praktické měření 22.2. 2018

6. přednáška – Technický úsek, technologie (roboti, údržba) + defektoskopie 8.3. 2018

7.přednáška – prezentace 5.4. 2018 (6.4. 2018)


POZVÁNKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V PÁTEK

14. prosince 2018

od 8 do 18 hodin

SIC