SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Návštěva úspěšného absolventa

V úterý 23. ledna navštívil naší školu Ing. Miroslav Krejčí, který studenty třetího a čtvrtých ročníků v besedě seznámil s možnostmi dalšího studia na vysoké škole. Pan Krejčí je úspěšným absolventem naší školy. Později vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, Strojní fakultu Katedru energetických strojů a zařízení. V současnosti pokračuje v doktorandském studiu a působí na univerzitě jako vědecký pracovník.

Studentům vyprávěl o svém studiu, o účastech na různých stážích a konferencích (např. Letní univerzita Temelín 2017). Svým příkladem některé studenty určitě motivoval k pislnému studiu před blížící se maturitní zkouškou.

Mgr. Monika Pokorná


POZVÁNKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V PÁTEK

14. prosince 2018

od 8 do 18 hodin

SIC