SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Jarní Škola Zdravých měst

Jarní Škola Zdravých měst

Dne 21. a 22. března 2018 jsme se zúčastnily seminářů tzv. Jarní školy Zdravých měst, pořádané Národní sítí Zdravých měst ČR. Akce byla zaměřena na téma udržitelného rozvoje a kvality života v současných českých městech a účastnili se jí koordinátoři projektu, starostové, tajemníci a asistenti všech zaregistrovaných měst.

Školu zahájil starosta Dačic p. Karel Macků, krátce představil město i jeho aktivity související s projektem Zdravého města. Poté následovaly prezentace podobně zaměřených projektů, jež představili zástupci dalších měst. Seminář si kladl za cíl představit zejména příklady dobré praxe, vyměnit si a sdílet zkušenosti z oblasti využívání finančních zdrojů, kvality úřadů, kultury čisté mobility, sociálního bydlení, péče o nejmladší apod.

Druhý den probíhaly praktické tréninky na téma komunikace s veřejností a využívání sociálních sítí, které byly přínosem nejen pro zúčastněné zástupce měst, ale i pro nás, žákyně školy.

Celou akci jsme zdokumentovaly a na základě získaných podkladů vypracujeme prezentaci pro Dačice.

 

 J. Chvátalová, K. Lajtkepová, Z. Seveldová a N. Vojtěchová (žákyně EP3)


POZVÁNKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V PÁTEK

14. prosince 2018

od 8 do 18 hodin

SIC