SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Ekonomika a podnikání

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 63-41-M/01


Název ŠVP: Moderní obchod a multimedia

Charakteristika
Obor je zaměřen na praktické provádění administrativních a ekonomických činností v obchodních i výrobních podnicích, reklamu, public relations a nové formy prodeje, především internetový obchod..
Cílem studia je naučit žáky uplatnit se na rychle se měnícím trhu a co nejlépe prodat vlastní znalosti, schopnosti a dovednosti. Důraz je kladen na umění komunikace, prezentace, vystupování a jednání s lidmi. Znakem nového oboru je pružnost.
Obsahem studia je naučit žáky účelně využívat výpočetní techniku, tj zabránit zneužití osobních dat na internetu, bez rizika komunikovat na sociálních sítích, dodržovat autorský zákon. Žáci budou prakticky využívat programy WORD, EXCEL, grafické programy - Corel, Zonner, ekonomický program Pohoda atd. Žáci se naučí vytvářet webové stránky, provozovat internetový obchod - jak ho naplnit zbožím, získávat zákazníky a úspěšně prodávat, pořizovat a zpracovávat digitální fotografie a tvořit krátké videoprojekce.
Absolventi dovedou vést agendu daňové evidence a účetnictví s použitím účetního softwaru, psát desetiprstovou metodou, vyhotovovat obchodní dopisy, reklamní materiály a další písemnosti, které souvisí s provozem firem.
Žáci absolvují výuku dvou cizích jazyků - německého a anglického.U jednoho žáky zvoleného jazyka bude posílená hodinová dotace. Výuka cizích jazyků je rozšířena o cizojazyčnou korespondenci.
V průběhu studia žáci provádí odbornou praxi ve vybraných firmách.

Vybavení
- učebny PC vybavené moderními komunikačními technologiemi
- E-learning room
- Studijní a informační centrum
-- účetní software Pohoda firmy Stormware, který využívá velké množství firem v regionu
- speciální jazykové učebny
- digitální fotoaparáty a kamery


Uplatnění
- v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích v ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních pozicích např. jako fakturant, mzdový referent, účetní, cenař, plánovač, pokladník, administrativní pracovník, referent ve státní správě, asistent, obchodní zástupce, pracovník marketingu, obchodní referent, referent péče o zaměstnance, personalista, referent propagace a další
- získají předpoklady ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole
- budou připraveni provozovat a rozvíjet vlastní podnikatelskou činnost v oblasti obchodu, propagace a služeb.


Garant oboru
Ing. Milena Dvořáková, dvorakova@issto.cz

Učební plán
Název ŠVP: Moderní obchod a multimedia
Kód a název oboru vzdělání: 63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:od 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem

OBORY STUDIA

Partnerská škola