SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ VE ŠKOLE

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

(4.Září 2017)

Ředitel školy v souladu s §60 - §60d zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje další kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, stanovuje přepokládaný počet přijímaných uchazečů, jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění.

Maturitní a závěrečné zkoušky - náhradní a opravné termíny

(30.Červen 2017)

Maturitní a závěrečné zkoušky - náhradní a opravné termíny. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

Noví absolventi oboru Elektrikář

(30.Červen 2017)Noví absolventi oboru Elektrikář

V úterý 27. června 2017 dostalo devět čerstvých absolventů oboru Elektrikář, kteří splnili všechny požadavky pro jednoleté zkrácené studium a jeho ukončení, výuční list a spolu s ním osvědčení z vyhlášky 50, které je nedílnou součástí úplné kvalifikace pro práce v elektrotechnice. 

Celý článek

Prezentace třídy MS3

(30.Červen 2017)

V rámci odborného výcviku absolvovali žáci třídy MS3 celkem 9 celodenních přednášek připravených pracovníky firem THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s. a Federal-Mogul Valvetrain, s.r.o.  Žáci se seznámili s organizací řízení a výroby ve firmách a s vysokou úrovní testování i kontrolou výrobků. Získali též informace o péči firem o zaměstnance, o podmínkách dodržování bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí. Nedílnou součástí přednášek byly exkurze do výrobních hal, ukázky konkrétních výrobních a kontrolních postupů a testování.

Celý článek

Sportuj ve škole

(30.Červen 2017)Sportuj ve škole

Ve školním roce 2016/2017 proběhlo na naší škole mnoho sportovních akcí. Ty nejzajímavější jsou však pořádány vždy až na závěr roku.

Celý článek

Nové „Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice“

(29.Červen 2017)Nové „Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice“

Dovolte, abych se s Vámi podělil o náš nebývalý úspěch, který ovlivní především Vás, současné a budoucí studenty SŠTO, ale v neposlední řadě i život v celému regionu Dačicka. Naše škola byla úspěšná při výzvě č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ programů iROP č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002651 pod názvem "Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice". Projekt získal maximální počet bodů v hodnocení a 15. 5. 2017 byl vydán právní akt o přidělení dotace. Dne 26. 6. 2017 bylo Jihočeským krajem schváleno předfinancování a kofinancování projektu a již jsme začali i s jeho realizací. Celkové finanční nároky na realizaci projektu dosahují výše 30.551.326,17 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 27.702.102,15 Kč. Projekt má být realizován do 31. 12. 2018.

Celý článek

S partnerskou školou v Praze

(28.Červen 2017)S partnerskou školou v Praze

Studentky třídy EP3 navázaly na dlouholetou spolupráci s Obchodní akademii ve Waidhofenu an der Thaya a ve dnech 11. – 13. června 2017 se zúčastnily  tradiční třídenní kulturně vzdělávací akce v Praze.  Sympatický průvodce cestovní kanceláře Skol Tour pan Václav všechny zaujal svým velice fundovaným dvojjazyčným výkladem a seznámil studenty obou škol s nejzajímavějšími pražskými pamětihodnostmi.

Celý článek

Řemeslná dílna na Dačickém cukrování

(21.Červen 2017)Řemeslná dílna na Dačickém cukrování

17. 6. 2017 se konalo v Dačicích pod koupalištěm u rybníka Vražda hudebně zábavné odpoledne s názvem Dačické cukrování. Návštěvníci, kteří sem během onoho oblačného a větrného dne zavítali, mohli být spokojeni hned z několika důvodů. Nejen že se nakonec počasí přece jen trochu umoudřilo a ukázalo přívětivější tvář v podobě sluníčka, ale ten, kdo své kroky nasměroval k „Vraždě“, slyšel spoustu dobré muziky různých žánrů a viděl řadu různých stánků a stanovišť skákacím hradem počínaje, přes různé soutěže pro nejmenší a řemeslnou dílnou konče.

Celý článek

Když někdo umí

(20.Červen 2017)Když někdo umí

Žák 1. ročníku, Ondřej Svoboda, je veliký fanda do juda. Na poslední hodině tělesné výchovy předával svoje zkušenosti svým spolužákům ze třídy. Bravo Ondro!

Celý článek

Kdo umí, ten umí!

(2.Červen 2017)Kdo umí, ten umí!

rik 180°, rádius a jiné cviky ukázali chlapci z 1. ročníku oboru Obráběč kovů svým spolužákům ve čtvrteční hodině tělesné výchovy. Na nedaleké U-rampě tak předvedli svá kola BMX a skateboardy. Bylo to sportovně velice zajímavé.

Celý článek

KONZULTAČNÍ DEN PRO RODIČE

V pátek 10. 11. 2017

od 13:15 do 16:30 hod.

POZVÁNKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V PÁTEK

15. prosince 2017

od 8 do 18 hodin

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Požadovaná profese: Uklízečka

Pracovní poměr na dobu určitou, od 1.1.2018 do 31.12.2018 s možností prodloužení pracovního poměru 

Nabídky volejte na tel. 384 420 096 nebo zasílejte na e-mail:podracka@issto.cz do 17. 11. 2017

 

OBORY STUDIA

Hlavní vzdělávací partner

Jihočeský kraj

Partnerská škola

Facebook SŠTO Dačice