SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Hlavní vchod

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ VE ŠKOLE

I pedagogové zahájili nový školní rok

(5.Září 2017)I pedagogové zahájili nový školní rok

Každoročně se učitelé naší školy společně loučí s prázdninami a zároveň otvírají nový školní rok společnou akcí. Letos padl los na Slavonice.  

Celý článek

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

(4.Září 2017)

Ředitel školy v souladu s §60 - §60d zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje další kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, stanovuje přepokládaný počet přijímaných uchazečů, jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění.

Maturitní a závěrečné zkoušky - náhradní a opravné termíny

(30.Červen 2017)

Maturitní a závěrečné zkoušky - náhradní a opravné termíny. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

Noví absolventi oboru Elektrikář

(30.Červen 2017)Noví absolventi oboru Elektrikář

V úterý 27. června 2017 dostalo devět čerstvých absolventů oboru Elektrikář, kteří splnili všechny požadavky pro jednoleté zkrácené studium a jeho ukončení, výuční list a spolu s ním osvědčení z vyhlášky 50, které je nedílnou součástí úplné kvalifikace pro práce v elektrotechnice. 

Celý článek

Prezentace třídy MS3

(30.Červen 2017)

V rámci odborného výcviku absolvovali žáci třídy MS3 celkem 9 celodenních přednášek připravených pracovníky firem THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s. a Federal-Mogul Valvetrain, s.r.o.  Žáci se seznámili s organizací řízení a výroby ve firmách a s vysokou úrovní testování i kontrolou výrobků. Získali též informace o péči firem o zaměstnance, o podmínkách dodržování bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí. Nedílnou součástí přednášek byly exkurze do výrobních hal, ukázky konkrétních výrobních a kontrolních postupů a testování.

Celý článek

Sportuj ve škole

(30.Červen 2017)Sportuj ve škole

Ve školním roce 2016/2017 proběhlo na naší škole mnoho sportovních akcí. Ty nejzajímavější jsou však pořádány vždy až na závěr roku.

Celý článek

Nové „Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice“

(29.Červen 2017)Nové „Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice“

Dovolte, abych se s Vámi podělil o náš nebývalý úspěch, který ovlivní především Vás, současné a budoucí studenty SŠTO, ale v neposlední řadě i život v celému regionu Dačicka. Naše škola byla úspěšná při výzvě č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ programů iROP č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002651 pod názvem "Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice". Projekt získal maximální počet bodů v hodnocení a 15. 5. 2017 byl vydán právní akt o přidělení dotace. Dne 26. 6. 2017 bylo Jihočeským krajem schváleno předfinancování a kofinancování projektu a již jsme začali i s jeho realizací. Celkové finanční nároky na realizaci projektu dosahují výše 30.551.326,17 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 27.702.102,15 Kč. Projekt má být realizován do 31. 12. 2018.

Celý článek

S partnerskou školou v Praze

(28.Červen 2017)S partnerskou školou v Praze

Studentky třídy EP3 navázaly na dlouholetou spolupráci s Obchodní akademii ve Waidhofenu an der Thaya a ve dnech 11. – 13. června 2017 se zúčastnily  tradiční třídenní kulturně vzdělávací akce v Praze.  Sympatický průvodce cestovní kanceláře Skol Tour pan Václav všechny zaujal svým velice fundovaným dvojjazyčným výkladem a seznámil studenty obou škol s nejzajímavějšími pražskými pamětihodnostmi.

Celý článek

Řemeslná dílna na Dačickém cukrování

(21.Červen 2017)Řemeslná dílna na Dačickém cukrování

17. 6. 2017 se konalo v Dačicích pod koupalištěm u rybníka Vražda hudebně zábavné odpoledne s názvem Dačické cukrování. Návštěvníci, kteří sem během onoho oblačného a větrného dne zavítali, mohli být spokojeni hned z několika důvodů. Nejen že se nakonec počasí přece jen trochu umoudřilo a ukázalo přívětivější tvář v podobě sluníčka, ale ten, kdo své kroky nasměroval k „Vraždě“, slyšel spoustu dobré muziky různých žánrů a viděl řadu různých stánků a stanovišť skákacím hradem počínaje, přes různé soutěže pro nejmenší a řemeslnou dílnou konče.

Celý článek

Když někdo umí

(20.Červen 2017)Když někdo umí

Žák 1. ročníku, Ondřej Svoboda, je veliký fanda do juda. Na poslední hodině tělesné výchovy předával svoje zkušenosti svým spolužákům ze třídy. Bravo Ondro!

Celý článek

OBORY STUDIA

Hlavní vzdělávací partner

Jihočeský kraj

Partnerská škola

Facebook SŠTO Dačice